– Contactueel en communicatief vaardig

– Werk vraaggericht

– Werk doel en resultaatgericht

– Ondernemend en innovatief

– Werk inzichtelijk en verantwoord

– Werk samen in netwerken en teams

– Proffesioneel en kwaliteitsgericht

Bekwaamheid

GGZ-agoog

 

 

– Werk outreachend

– Ondersteunen in het herstelproces

– Ondersteunen bij rehabilitatie

– Ondersteunen bij netwerkontwikkeling

– Motiveren en ondersteunen bij gedragsverandering

– Werken in een gedwongen kader

– Creëer een therapeutisch leerklimaat

– Systeemtheorie

– Agogiek

– Biospychosociale model

– Psychologie en psychiatrie

– Pedagogiek

– Sociologie

– Ethiek en levensbeschouwing

– Culturele diversiteit

 

Kennisgebieden

Organisatiegericht

– Adviseren op het gebied van het optimaal functioneren van de organisatie

– Adviseren bij beleidsontwikkeling

– Kwartier maken bij organisatieontwikkeling

– Praktijkonderzoek